Membrany VI-PRO® EPDM – WODOOPORNA IZOLACJA OKIEN I FASAD

 • 13-04-2021

Przez cały okres swojego istnienia budynek znajduje się pod wpływem przemieszczeń termicznych i strukturalnych, przy tym podlega wpływom wiatru i wody, wszystko w szerokim zakresie temperatur i różnorodnych warunkach klimatycznych. Te naprężenia i ruch sprawiają, że wodoodporna izolacja musi spełniać określone wymagania: musi być wytrzymała, elastyczna, wodoszczelna i odporna na zniszczenia.

Membrany VI-PRO® EPDM idealnie nadają się do uszczelnienia montażu stolarki okiennej od wewnętrznej, jak i zewnętrznej strony okna. Są przeznaczone tak dla dużych, jak i mniejszych powierzchni, a więc świetnie sprawdzą się jako izolacja przewiwilgociowa większych budynków przemysłowych, czy też domów jednorodzinnych.

Membrana VI-PRO® EPDM zamontowana wokół okien na zewnątrz budynku.

 

PRAWIDŁOWY MONTAŻ MEMBRAN EPDM

Zgodnie z zapisami Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, a także obecnym stanem wiedzy technicznej, wiadomo jest, że połączenia okien z ościeżami należy wykonywać w sposób szczelny. Podstawowa zasada brzmi: „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Konieczność zastosowania membrany o wysokiej szczelności wynika z potrzeby ograniczenia przepływu wilgoci z budynku do izolacji termicznej wokół okna, z kolei ewentualna wilgoć występująca w tym miejscu powinna mieć możliwość „ucieczki” na zewnątrz. Z uwagi na to wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje membran do użytku wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Z tego punktu widzenia, najważniejszy parametr membran EPDM to współczynnik oporu dyfuzyjnego µ – nazywany również współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej. Często do porównania membran EPDM stosuje się parametr Sd = (ekwiwalentna) dyfuzyjnie grubość powietrza. Określa on paroprzepuszczalność materiału przez porównanie jego właściwości dyfuzyjnych do dyfuzyjności warstwy – im jest ona grubsza, tym para wodna trudniej przechodzi przez powietrze. Współczynnik Sd określa więc właściwości dyfuzyjne warstwy materiału budowlanego o określonej grubości w ten sposób, że porównuje je do grubości warstwy powietrza o tym samym oporze dyfuzyjnym – dlatego wymiarem tego współczynnika jest metr.

Z tego współczynnika jesteśmy w stanie obliczyć parametr Sd dla dowolnej grubości membrany, Sd = µ x d.

Przykład 1. Membrana zewnętrzna EXT o grubości 0,75 mm i µ = 32 000 będzie miała współczynnik Sd = 32 000 * 0,00075 = 24 m.

Przykład 2. Membrana wewnętrzna INT Super o grubości 0,75 mm i µ = 300 000 będzie miała współczynnik Sd = 300,000*0,00075 = 225 m.

Jak widać na powyższych przykładach, przenikalność pary wodnej przez membranę zewnętrzną i wewnętrzną może być ponad 9-krotnie wyższa przy tej samej grubości membrany!

 

WYTRZYMAŁOŚĆ MEMBRAN VI-PRO® EPDM

Wytrzymałość i elastyczność membran pozostaje niezmieniona przez dziesiątki lat bez oznak skurczów, topnień, stwardnień lub pęknięć. Membrana pozostaje elas­tyczna w temperaturze od –40 do +120˚C. Trwałość użytkowa EPDM, określona jako minimum 150% wydłużenia przy zerwaniu to ponad 50 lat w insta­lacjach eksponowanych (zewnętrznych). EPDM i Bu­tyl są także wysoko odporne na działania chemiczne, ataki gryzoni, grzybów, bakterii i mikroorganizmów. EPDM nie absorbuje wody. EPDM i Butyl posiadają zdolność kompensowania termicznych i konstrukcyjnych ruchów podłoża dzięki wydłużeniu liniowemu w płaszczyźnie wyrobu osiągającemu 300% i ponad 100% w innych kierunkach i w każdej temperaturze. W przeciwieństwie do wielu termo­plastycznych materiałów EPDM nie posiada wyraźnej granicy plastyczności, zdeformowany do ekstremalnych możliwości, zawsze powróci do pier­wotnego kształtu, wielkości i grubości.

 

Wytrzymałość systemu VI-PRO® EPDM względem innych materiałów.

 

ZALETY SYSTEMU VI-PRO® EPDM

 • Odporność na wpływy atmosferyczne, zanieczyszczenia, promieniowanie UV. Przewidywany okres użytkowania przekracza 50 lat.
 • Odporność na temperaturę. Utrzymuje elastyczność i sprężystość niezależnie od temperatury.
 • Odporność biologiczna. Odporny na degradacje mikrobiologiczna, gryzonie, grzyby i bakterie.
 • Elastyczny. Możliwe wydłużenie w zakresie sprężystym przekraczające 300% w płaszczyźnie wyrobu i ponad 100% w innych kierunkach. W praktyce zawsze powróci do pierwotnego kształtu i przeniesie ruchy termiczne i konstrukcyjne podłoża.
 • Wieloletnia historia. Membrany EPDM i Butyl są używane w budownictwie i inżynierii przemysłowej od ponad 50 lat. Są to najbardziej elastyczne membrany w historii budownictwa.
 • Wytrzymała i odporna na przedziurawienie. Nie ulega działaniom mechanicznym lub ekstremalnym naciskom
 • Odporność na kontakt z innymi materiałami budowlanymi. EPDM i Butyl nie zawierają tworzyw sztucznych ani dodatków które migrują do innych materiałów budowlanych. Nie ulegają działaniu innych materiałów budow­lanych i nie powodują agresji chemicznej z podłożem budowlanym.
 • Odporne na działanie wody i wilgoci. EPDM i Butyl są całkowicie odporne na działanie wody i wilgoci.
 • Produkt przyjazny dla środowiska. Nie zawiera żadnych substancji zanieczyszczających środowisko. Podlega procesowi recyklingu, może być spalony bez szkody dla środowiska.
 • Opracowany, kompletny system fasadowy. Wszystkie materiały i zakres rozwiązań technicznych od jednego dostawcy.

 

SZEROKA GAMA MEMBRAN VI-PRO® EPDM

VI-PRO® EPDM SYSTEM oferuje trzy rodzaje membran różniących się współczynnikiem przepuszczalności pary wodnej. VI-PRO® EPDM Membrane EXTERNAL jest stosowany zewnętrznie tam, gdzie jest wymagany wysoki wskaźnik paroprzepuszczalności. VI-PRO® EPDM Membrane INTERNAL, Membrane INTERNAL SUPER, Membrane Butyl Layer stosuje się tam, gdzie wymagany jest niski lub bardzo niski współczynnik paroprzepuszczalności.

Membrana zewnętrzna VI-PRO® EPDM EXTERNAL

VI-PRO® EPDM MEMBRANE EXTERNAL

EPDM to wodoszczelny pas elastomerowy wykonany na bazie kauczuku syntetycznego o niskim współczynni­ku oporu na dyfuzję pary wodnej. Występuje w kolorze czarnym a powierzchnia membrany ma fakturę nadruku tekstylnego po obu stronach dla zapewnienia maksy­malnej przyczepności.

Tabela 1. Dostępne wymiary membran zewnętrznych EXT wraz z określeniem współczynnika Sd.

 

VI-PRO® EPDM MEMBRANE INTERNAL

VI-PRO® EPDM Membrane INT to wodoszczelny pas elas­tomerowy wykonany na bazie kauczuku syntetycznego o średnim współczynniku oporu na dyfuzję pary wodnej. Występuje w kolorze czarnym a powierzchnia membra­ny ma fakturę nadruku tekstylnego po obu stronach dla zapewnienia maksymalnej przyczepności.

Tabela 2. Dostępne wymiary membran wewnętrznych INT wraz z określeniem współczynnika Sd.

VI-PRO® EPDM MEMBRANE INTERNAL SUPER

EPDM to wodoszczelny pas elastomerowy wykonany na bazie kauczuku syntetycznego o wysokim współczyn­niku oporu na dyfuzję pary wodnej. Występuje w kolorze czarnym a powierzchnia membrany ma fakturę nadruku tekstylnego po obu stronach dla zapewnienia maksy­malnej przyczepności.

Tabela 3. Dostępne wymiary membran wewnętrznych INT Super wraz z określeniem współczynnika Sd.

VI-PRO® EPDM MEMBRANE BUTYL LAYER

VI-PRO® EPDM Membrane Butyl Layer jest samoprzylepnym fasadowym pasem uszczelniającym z EPDM o grubości 1,6mm. Grubość warstwy EPDM wynosi 1,0mm i zawiera w sobie poliestrową wkładkę tekstylną. Stronę spodnią stanowi warstwa 0,6mm lepkiego butylu i taśma zabezpieczająca powierzchnie klejącą co daje produkt o wysokim współczynniku oporu na dyfuzje pary wodnej. VI-PRO® EPDM Membrane Butyl Layer występuje w kolorze czarnym.

Tabela 4. Dostępne wymiary membran wewnętrznych Butyl Layer wraz z określeniem współczynnika Sd.

 Warstwa butylu na całej powierzchni (z jednej strony) membrany VI-PRO® EPDM BUTYL LAYER.

VI-PRO® EPDM MEMBRANE BUTYL STRIPS

VI-PRO® EPDM Membrane Butyl Strips to wodoszczelny pas elastomerowy wykonany na bazie kauczuku syntetyczne­go o niskim współczynniku oporu na dyfuzje pary wodnej. Występuje w kolorze czarnym a powierzchnia membra­ny ma fakturę nadruku tekstylnego po obu stronach dla zapewnienia maksymalnej przyczepności.

Tabela 5. Dostępne wymiary membran wewnętrznych INT z paskami butylowymi wraz z określeniem współczynnika Sd.

Miejsce umieszczenia taśmy klejącej na VI-PRO® EPDM MEMBRANE BUTYL STRIPS.

 

VI-PRO® EPDM MEMBRANE BUTYL STRIPS – membrana i sposób mocowania.

 

VI-PRO® EPDM MEMBRANE CLICK

VI-PRO® EPDM Membrane Click to wodoszczelny pas elastomerowy wykonany na bazie kauczuku syntety­cznego o niskim współczynniku oporu na dyfuzje pary wodnej z uszczelką z EPDM po jednej stronie. Uszczelka z EPDM jest dopasowana do występu­jącego systemu profili aluminiowych lub PCV. Moco­wanie mechaniczne poprzez wpięcie zapinki w frez liniowy z jednej strony konstrukcji i klejenie z dru­giej. Występuje w kolorze czarnym a powierzchnia membrany ma fakturę nadruku tekstylnego po obu stronach dla zapewnienia maksymalnej przyczep­ności.

Tabela 6. Dostępne wymiary membran wewnętrznych INT z klipsem wraz z określeniem współczynnika Sd.

 

KLEJE I ŚRODEK GRUNTUJĄCY SYSTEMU VI-PRO® EPDM

Pięć alternatywnych metod zastosowania pozwala nam na znalezienie rozwiązania dla każdej fasady, okna lub konstrukcji uwzględniając każdy typ konstrukcji.

VI-PRO® EPDM – sposób montażu membran.

 

Środki do instalacji systemu VI-PRO® EPDM.

KLEJ VI-PRO® EPDM CONTACT ADHESIVE 903 występuje w opakowaniu typu tuba – 600 ml. Na podłoże należy nakładać go przy pomocy ręcznego pistoletu lub szpachelki. Zużycie 10-12 mb/szt. Pakowanie 12 szt/karton.

KLEJ VI-PRO® EPDM CONTACT ADHESIVE 904 pakowany w puszki 4,2 kg. Przed użyciem klej dokładnie wymieszać. Przy pomocy pędzla lub wałka odpornego na działanie rozpuszczalników, pokryć powierzchnie obu klejonych płaszczyzn (pasa i podłoża). Kiedy powierzchnie będą suche w dotyku po ok. 10-15 minutach należy je połączyć i docisnąć. Zużycie: 0,5kg/m2.

VI-PRO® NS NEUTRAL SILICONE to silikonowa masa uszczelniająca doskonale przyczep­ność do kauczuku syntetycznego i większości podłóż budowlanych. VI-PRO® NS Neutral Silicone występuje w 600 ml foliach.

Grunt VI-PRO® EPDM PRIMER 908 na bazie polimeru do przygotowania podłoży w celu poprawy adhezji klejów. Opakowanie: puszki metalowe 6 l. Zużycie: ok 3 m2/litr.

VI-PRO® EPDM WASH CLEANER 907 Benzyna techniczna, lekko obrabiana wodorem, bezbarwna. Do czyszczenia i odtłuszczania przed klejeniem powierzchni podłoży i EPDM. Zużycie 4-5 m2/L. Opakowanie: kanister 5L.

 

Gama produktów VI-PRO® EPDM.

 

 

żródło: Proventuss Polska